Tomek
Wiek: 23

Tomasz urodził się 19.09.1996r i jest niepełnosprawny w stopniu znacznym. Uczęszcza do szkoły przysposabiającej do pracy, ponieważ jego rozwój psychiczny jest opóźniony. Nie potrafi nawiązać relacji rówieśniczych. Tomek nie mówi, ma głęboki niedosłuch w związku z tym nosi aparaty słuchowe.  Wymaga stałej kontroli i obserwacji ze strony opiekunów. Aby poprawić jakość życia, Tomek potrzebuje specjalistyczne aparaty słuchowe wraz z wkładkami usznymi.

DANE DO PRZELEWU NA SUBKONTO:
Fundacja Opiekuńcze Serca
ul. Grunwaldzka 11
60-782 Poznań
NR SUBKONTA: 27 1750 0070 1640 0000 0262 6626
TYTUŁEM: POMOC DLA TOMKA